ECHILIBRAT ROTI AUTO                 

DIMENSIUNE  JANTA        

JANTA TABLA 

JANTA ALIAJ

 12" - 13" 

 8 ron 

  9 ron 

14" - 15"

9 ron

 10 ron 

16" - 17" -18"  

 10 ron   

12 ron

19" - 24" 

20 ron  

    24 ron    

DACIA  PAPUC           

10 ron  

 12 ron 

MICROBUZ, SUV          

14 ron  

 16 ron 

PRESIUNE AZOT

 DIMENSIUNE  JANTA

PRET / BUCATA

 12" - 13" 

 5 ron 

14" - 15"

6 ron

16" - 17" -18" 

  7 ron   

19" - 24" 

 9 ron  

DACIA  PAPUC       

10 ron  

MICROBUZ, SUV        

12 ron  

INDERPTAT JANTE ALIAJ

DIMENSIUNE   JANTA       

     PRET / BUCATA

13"

30 ron

14"

40 ron

15"

50 ron

16"

60 ron

17"

70 ron

18"

80 ron

19"

90 ron